برند بیکرینا برند بیکرینا

شکوفه

آذرنوش

آذرنوش شکوفه

مصارف صنعتی

برند بیکرینا

مصارف قنادی

امولژل گلدن

جزء اولین گروه از انواع ژل کیک­ های تولیدی شرکت آذرنوش شکوفه بوده که به دلیل ایجاد اثرات بسیار مطلوب در محصول نهایی، به عنوان ژل کیک طلایی از آن یاد شده است. کاربرد این محصول در انواع محصولات صنعت پخت خصوصاً انواع کیک­ های روغنی توصیه می­ گردد.

امولژل دونا گلدن

ترکیب امولسیفایری می­ باشد که به طور عمده در انواع محصولات صنعت پخت نظیر کیک کاربرد دارد. صرفه اقتصادی، افزایش هوادهی و بهبود قابلیت نگهداری هوا در ساختار خمیر، بهبود خصوصیت کیفی محصول، افزایش نرمی بافت، بهبود فرم ظاهری محصول، افزایش زمان ماندگاری و کنترل بیاتی از مهم­ترین ویژگی­ های این محصول می­ باشد.

محصولات جدید بیکرینا

ژل کیک ها