امولژل اکو پلاس گلدن ترکیب امولسیفایری می ­باشد که به طور عمده در انواع محصولات صنعت پخت نظیر کیک کاربرد دارد. صرفه اقتصادی، افزایش هوادهی و بهبود قابلیت نگهداری هوا در ساختار خمیر، بهبود خصوصیت کیفی محصول، افزایش نرمی بافت، بهبود فرم ظاهری محصول، افزایش زمان ماندگاری و کنترل بیاتی از مهم­ترین ویژگی ­های این محصول می ­باشد.

موارد استفاده:انواع محصولات صنعت پخت نظیر انواع کیک.

میزان مصرف:تا 1/5% وزن خمیر.