بیکینگ پودر

بیکینگ پودر محصولی با قابلیت افزایش هوادهی در خمیر، افزایش محسوس حجم محصول نهایی، ایجاد حجم و تخلخل در فرآورده و بهبود بافت محصول نهایی می­باشد. این محصول جهت استفاده در انواع محصولات قنادی پیشنهاد می­گردد. مشخصات محصول موارد استفاده                  انواع محصولات قنادی نظیر انواع شیرینی، کیک و … میزان مصرف                    وزن و نوع […]