روغن مخصوص جداکننده از قالب محصولات قنادی

این محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی خمیر به قالب های قنادی و نانوایی کاربرد دارد. با استفاده از روغن جداکننده از قالب بیکرینا، انواع محصولات قنادی و نانوایی به آسانی و بدون ایجاد کمترین ضایعات از قالب و سینی­های مورد استفاده جدا می­گردد. بدین ترتیب از تشکیل جرم در سطح داخلی قالب­ها جلوگیری شده […]