SLE مخصوص قنادی ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می ­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. افزایش زمان تازه خوری، افزایش نرمی بافت، بهبود قابلیت رول شدن و صرفه اقتصادی از مهم­ترین ویژگی ­های این محصول می­ باشد.

موارد استفاده:در انواع محصولات قنادی

میزان مصرف:5-2% وزن خمیر (میزان مصرف پیشنهادی برای سوئیس رول به جهت رول شدگی بهتر و جلوگیری از ترک خوردگی تا 10% وزن خمیر می ­باشد)