SLE N ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می ­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. صرفه اقتصادی، به تعویق انداختن بیاتی و حفظ نرمی بافت محصول در طی زمان ماندگاری، به تعویق انداختن رشد میکروبی به خصوص کپک­ ها و مخمرها، کاهش فعالیت آبی و افزایش زمان ماندگاری از مهم­ترین ویژگی ­های این محصول می ­باشد.

موارد استفاده:در انواع محصولات صنعت پخت خصوصاً انواع کیک و کلوچه.

میزان مصرف:  5-2% وزن خمیر (میزان مصرف پیشنهادی برای سوئیس رول به جهت رول شدگی بهتر و جلوگیری از ترک خوردگی تا 10% وزن خمیر می ­باشد).